Rejestracja dla partnerów

Informacje podstawowe

Wprowadź w formacie: +48 123 456 789

Siedziba firmy

Nazwa firmy zgodnie z rejestrem handlowym
Ulica numer
Identyfikator VAT dla Słowacji!

Adres firmy (adres dostawy)

Używana nazwa firmy.
Ulica numer

Dodatkowe informacje o firmie

Format: XX XXXX YYY
(Na przykład XXXX = numer klienta, YYY = Numer zakładu)
Format: 49.2190523,18.7410651

Oferta produktów

Wyrażam zgodę na warunki handlowe

Zgadzam się na otrzymywanie informacji biznesowych na tego e-maila (maksymalnie 2 razy w miesiącu). W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji w swoim profilu.

1/.Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji umów handlowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, jest: Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa.

2/. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umów handlowych, 
w szczególności: do obsługi zamówień, reklamacji itp.

3/. Podstawą przetwarzania danych w rozumieniu RODO jest dobrowolna zgoda Klienta, zaś samo przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

4/. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej. 

5/. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, jak również późniejszego wycofania zgody, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku.

6/. Klientowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych
- sprostowania danych, ich usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- przenoszenia danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

7/. Wycofanie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania umowy przez Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. 

8/. Eschenbach Optik Polen Sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe Klienta zgodnie 
z RODO, jak również innymi przepisami prawa, chroniącymi prawa osób, których te dane dotyczą.

9/. Administrator potwierdza stosowanie procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych spełniające wymogi RODO.

10/. Administrator zobowiązuje się udostępnić pozyskane dane tylko upoważnionym pracownikom, wyłącznie 
w zakresie koniecznym do realizacji umów handlowych.


the same price of rolex datejust m279138rbr 0022 rolex calibre 2671 ladies for sale in usa is really equaled using personalized merit.xf rolex daytona 116589 rolex calibre 7750 mens forum in the using superior devices, high-quality things.