Impressum

Dane kontaktowe

Eschenbach Optik Polen sp. z o.o.
Ul. Biedronki 60 02-959
Warszawa

Kontakt: +48 22 885 42 22
e-mail: info@eschenbach.pl
internet: www.eschenbach.pl

Dane rejestrowe

NIP 9512061110 KRS 0000138389 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Prezes zarządu

Mirosław Duszewicz

Podmiot odpowiedzialny

Mirosław Duszewicz
Eschenbach Optik Polen Sp z o.o.
Ul. Biedronki 60 02-959
Warszawa

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma OS), która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Firma ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. nie chce ani nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed polubownym sądem konsumenckim. www.eschenbach.pl jest internetową prezentacją firmy ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. w Warszawie.

Informacje Prawne:

1. Wszelkie prawa do tej strony i jej zawartości należą do ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. Możesz przeglądać i korzystać z tej strony internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Do użytku komercyjnego i korzystania z funkcji zamawiania konieczna jest rejestracja partnera biznesowego i nadanie numeru klienta przez ESCHENBACH OPTIK Polen sp. z o.o. Jakiekolwiek dalsze korzystanie poza zakresem przeglądania, pobierania, drukowania całości lub części stron do celów osobistych i niekomercyjnych jest niedozwolone. Licencje na marki, w tym logo, slogany, obrazy i nazwy produktów należą do ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. lub spółek zależnych ESCHENBACH OPTIK i jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody właściciela jest niedozwolone.

2. Kopiowanie tej strony jest możliwe wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych pod warunkiem wskazania Eschenbach Optik Polen sp. z o.o. jako źródła materiałów. Kopiowanie w formie drukowanej, cyfrowej lub innej musi zawierać wskazanie linku: „Źródło: www.eschenbach.pl” oraz oznaczenia „© ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o.”

3. Bez wyraźnej pisemnej zgody ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. zabrania się dokonywania zmian na tej stronie i/lub jej zawartości, w szczególności zabrania się tworzenia ramek, linków lub innych sposobów łączenia. Odpowiednie łącza na tej stronie służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Należy pamiętać, że korzystając z tych linków, opuszczają Państwo stronę internetową ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. która w związku z tym nie ma wpływu na zawartość stron otwieranych za pośrednictwem tego łącza i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwierania i przeglądania tych stron lub pobierania lub wykorzystywania treści w inny sposób. Jeśli linki stron trzecich prowadzą na strony ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o., nie oznacza to, że ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. zgadza się lub ponosi odpowiedzialność za zawartość stron internetowych tych osób trzecich.

4. ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych w serwisie. Niemniej jednak ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. zaleca sprawdzenie poprawności informacji przed ich użyciem. ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za szkody powstałe w wyniku przeglądania, pobierania lub korzystania z tych stron.

5. Obowiązujące prawo W przypadku wszelkich sporów prawnych wynikających z korzystania ze strony internetowej i/lub jej funkcji zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przechowywanie danych osobowych W celu zamówienia materiałów handlowych, obsługi sklepu internetowego ESCHENBACH lub korzystania z formularza online, konieczne jest podanie nam informacji wymaganych przez witrynę. ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. przechowuje te dane w celu przetworzenia zapytania. ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. traktuje te dane jako poufne i udostępnia je stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wyżej wymienionych celów, ściśle przestrzegając przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).

7. Wyłączenie gwarancji ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. (zwana dalej również „autorem”) w żaden sposób nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji. Wszystkie treści na stronie mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty, bez uprzedniego powiadomienia.

Linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron („linki”), za które ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, oświadczamy, że w momencie wstawienia linku dana strona nie zawierała treści niezgodnych z prawem. Nie mamy wpływu na obecną i przyszłą formę oraz treść stron, do których prowadzą odnośniki. W związku z tym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich połączonych/powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych w naszej własnej ofercie internetowej oraz linków we wpisach gości, na forach dyskusyjnych i katalogach. Jeśli przejdziesz na inną stronę opatrzoną oznaczeniami ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. jest to strona, na której zawartość nie mamy wpływu. To samo dotyczy stron zawierających logo ESCHENBACH i/lub logo produktów. Ponadto zamieszczenie linku z naszej witryny do innej strony nie oznacza, że identyfikujemy się z jej treścią i sposobem jej wykorzystania. Podkreślamy, że Twoim obowiązkiem jest chronienie aplikacji, których używasz, przed wirusami, trojanami lub innymi szkodliwymi programami.

Prawa autorskie i znak towarowy

Autor zapewnia, że we wszystkich publikacjach przestrzegane są prawa autorskie do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, obrazów wideo i tekstów. Na stronie wykorzystywane są również grafiki, dokumenty dźwiękowe, obrazy wideo i teksty z tzw. domeny publicznej. Wszystkie znaki towarowe i symbole występujące w ofercie online, jak również znaki towarowe i symbole osób trzecich podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów, stworzonych przez autora, należą do autora strony. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, obrazów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

Skutki prawne wyłączenia gwarancji

Niniejsze wyłączenie gwarancji należy rozumieć jako część oferty internetowej ESCHENBACH OPTIK Polen Sp. z o.o. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie spełniają w pełni obowiązujących przepisów prawa, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.